2010
12.21

REGULAMIN

Jubileuszowych Mistrzostw Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

w Nocnych Biegach na Orientację

XXX NIETOPERZ  1978 – 2011

19/20.02.2011

1. Organizator:

Harcerski Klub Sportowy „Hades” i XIV Szczep Harcerski „Błękitna Czternastka” im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego

2. Patronat:

Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918 – 1919.

3. Komenda zawodów:

 • komendant: phm Jakub Zygarłowski
 • oboźny: phm Tomasz Koprowski,
 • sędzia główny: hm. Bartosz Bartkowiak
 • sędzia techniczny, biuro zawodów: pwd Błażej Meller
 • kwatermistrz: phm Aleksander Dominiczak
 • członek komendy ds. promocji, webmaster: pwd Filip Chmarzyński
 • członek komendy: pwd Piotr Pisula
 • członek komendy: hm Maciej Gramacki

4. Sponsorzy

 • Sponsor główny:

Woda Góry Las – sklep turystyczny i harcerski – ul. Strzelecka 13 Poznań, tel. (061) 653 86 43,  www.wgl.pl

 • Sponsor strategiczny:

FX partnerzy Nietypowe imprezy integracyjne dla firm – ul. Kmieca 20A Poznań, tel. 61-8266275, kom. 606-454-121, www.fxpartnerzy.pl

5. Patronat medialny

Radio Merkury

epoznan.pl

6. Cele zawodów:

 • Podniesienie sprawności fizycznej,
 • Sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą i busolą w terenie,
 • Upowszechnienie biegów na orientację wśród harcerek i harcerzy,
 • Wyłonienie mistrza Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w nocnych biegach na orientację,
 • Uczczenie 100-lecia harcerstwa
 • Jubileuszowe spotkanie organizatorów i uczestników Chorągwianych Mistrzostw na Orientację z lat 1978–2011
 • Zarchiwizowanie i przedstawienie historii zawodów

7. Trasy, Kategorie, Limity, Uczestnictwo, Puchary

Uczestnicy będą mogli rywalizować  na 3 dystansach łącznie w 8 kategoriach:

Lp.Rodzaj trasyKategoriaPlanowana długość trasy w linii prostejLimit do zdobycia znaczka Nietoperza *UczestnictwoNagrody
1Trasa pucharowamęskaOk. 7 kmOk. 80’Obecnie działający harcerze i instruktorzy Chorągwi Wlkp. ZHP w wieku od 14 do 25 lat włącznieTytuł Mistrza Chorągwi Wlkp. ZHP w Nocnych Biegach na Orientację, Puchar komendanta Chorągwi Wlkp. ZHP
2Trasa pucharowakobiecaOk. 7 kmOk. 110’Obecnie działające harcerki i instruktorki Chorągwi Wlkp. ZHP w wieku od 14 do 25 lat włącznieTytuł Mistrzyni Chorągwi Wlkp. ZHP w Nocnych Biegach na Orientację,

Puchar komendanta Chorągwi Wlkp. ZHP

3Trasa pucharowawyczynowaOk. 7 kmOk. 90’Dawniej działający harcerze i harcerki, instruktorzy i instruktorki Chorągwi Wlkp. ZHP, Obecnie działające harcerki i instruktorki Chorągwi Wlkp. ZHP w wieku powyżej 25 lat włączniePuchar
4Trasa pucharowaopenOk. 7 kmNie dotyczyPozostali, niezrzeszeni w Chorągwi Wlkp. ZHPPuchar
5Trasa sportowamęskaOk. 4 kmZnaczek otrzyma zwycięzca tej kategorii który ukończy trasę poniżej ok. 50’Obecnie działający harcerze i instruktorzy Chorągwi Wlkp. ZHP oraz innych organizacji harcerskich w wieku od 14 do 25 lat włączniePuchar
6Trasa sportowakobiecaOk. 4 kmZnaczek otrzyma zwycięzca tej kategorii który ukończy trasę poniżej ok. 60’Obecnie działające harcerki i instruktorki Chorągwi Wlkp. ZHP oraz innych organizacji harcerskich w wieku od 14 do 25 lat włączniePuchar
7Trasa sportowawyczynowaOk. 4 kmZnaczek otrzyma zwycięzca tej kategorii który ukończy trasę poniżej ok. 50’Dawniej działający harcerze i harcerki, instruktorzy i instruktorki Chorągwi Wlkp. ZHP oraz innych organizacji harcerskich , Obecnie działające harcerki i instruktorki Chorągwi Wlkp. ZHP oraz innych organizacji harcerskich w wieku powyżej 25 lat włączniePuchar
8Trasa JubileuszowaOk. 2 kmOk. 30’Dawniej działający harcerze i harcerki, instruktorzy i instruktorki Chorągwi Wlkp. ZHP, Obecnie działające harcerki i instruktorki Chorągwi Wlkp. ZHP urodzeni przed I Nietoperzem (18.12.1978), osoby zaproszone przez Organizatora ZawodówPuchar Burmistrza Murowanej Gośliny

Wiek uczestników liczony jest rocznikowo (14 lat – urodzeni w 1997 roku, 25 lat – urodzeni w 1986 roku)

Możliwa będzie nieznaczna korekta dystansów i limitów w zależności od warunków pogodowych podczas zawodów – informacje te zostaną podane podczas odprawy technicznej.

8. Wymagania

Aby wystartować w zawodach wszyscy niepełnoletni uczestnicy muszą przedstawić podpisaną zgodę rodziców na udział w zawodach wg poniższego załącznika.

Zgoda na start osoby niepełnoletniej

(należy kliknąć na obrazek, ściągnąć PDF, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do biura zawodów)

Pełnoletni uczestnicy zawodnicy muszą przedstawić przy rejestracji wypełnione oświadczenie wg poniższego wzoru, które należy podpisać przed Zawodami w Biurze Zawodów:

Zgoda na start na własną odpowiedzialność(należy kliknąć na obrazek, ściągnąć PDF, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do biura zawodów)

Uczestnicy nie znający swojego stanu zdrowia obowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do brania udziału w imprezie na orientację

Każdy zawodnik w wieku poniżej 18 lat powinien posiadać podczas biegu telefon komórkowy (z naładowaną baterią i środkami na koncie umożliwiającymi wykonanie połączenia).

Osoby nie spełniające w/w wymogów nie zostaną dopuszczone do wzięcia udziału w zawodach przez komendę mistrzostw. W takim przypadku wpisowe nie będzie zwracane! Wszystkich uczestników obowiązuje harcerski oraz sportowy ekwipunek osobisty, a w szczególności: pełne umundurowanie (uczestnicy przyjeżdżają do bazy zawodów i rejestrują się umundurowani), strój sportowy, sprawna latarka, kompas/busola, sprzęt do spania: śpiwór i karimata, przybory do pisania, dowód osobisty lub legitymacja szkolna, gitary, śpiewniki

Zgłoszenie i start  uczestnika w Zawodach jest równoznaczny z akceptacją niżej wymienionych postanowień:

 • Uczestnik dobrowolnie decyduje o udziale w zawodach i startuje na własną odpowiedzialność (dotyczy uczestników pełnoletnich) lub na odpowiedzialność rodziców / prawnych opiekunów (dotyczy uczestników niepełnoletnich)
 • Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy i uwalnia ich od odpowiedzialności za poniesione przezeń szkody osobiste i materialne, które mogą mieć miejsce w okresie uczestnictwa w tych zawodach jak również podczas podróży na i z zawodów – i nie wynikają z winy organizatorów.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność osobistą za swoje działania lub zachowania wywołujące skutki prawne wobec osób trzecich na zawodach
 • Uczestnik zgadza się na udzielenie mu pomocy lekarskiej, szpitalnej lub ambulatoryjnej w niezbędnym przypadku.
 • Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie lub filmowanie swojej osoby. Fotografie i filmy z zawodów mogą być przez Organizatorów i Sponsorów wykorzystywane publicznie w celach zgodnych z etyką i przepisami prawa.
 • W przypadku odwołania lub przerwania zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatorów imprezy, uczestnik ponosi wszelkie koszty i opłaty związane ze swoim uczestnictwem w zawodach.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji i klasyfikacji  zawodów oraz na publikowanie na stronach zawodów Imienia i nazwiska, a także nazwy drużyny macierzystej w liście startowej zawodów, oraz w wynikach imprezy.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do jego przestrzegania.

9. Zgłoszenia – wpisowe:

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpłata wpisowego  oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego z internetowej strony zawodów  www.nietoperz.fla.pl do dnia 17 lutego 2011 r. Po tym terminie organizator nie zapewnia przyjęcia na zawody.

Ze względów organizacyjnych lista zawodników jest ograniczona, a o przyjęciu na zawody decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wpisowe należy wpłacać na konto:

HUFIEC POZNAŃ – ŚRÓDMIEŚCIE „SIÓDEMKA”
ul. św. Marcin 80/82, 60-809 Poznań
Bank Zachodni WBK oddział 3 w Poznaniu

nr konta: 15 1090 1359 0000 0000 3502 0008

Tytuł przelewu: Nietoperz 2011oraz należy wymienić nazwę drużyny (ze zgłoszenia) oraz nazwiska osób, za które dokonana została wpłata

Dowód wpłaty/wydruk z potwierdzeniem przelewu zachować do przedstawienia podczas rejestracji w bazie zawodów.

Inne formy oraz terminy płatności są dopuszczalne wyłącznie po uzgodnieniu z kwatermistrzem zawodów.

Wysokość wpisowego jest uzależniona od terminu wpłaty (decyduje data dokonania przelewu – jest to jednocześnie najpóźniejszy termin dokonania zgłoszenia), za jednego uczestnika:

Wpłaty dokonane do 14 lutego 2011 wyłącznie przelewem na konto :

20 złaktywnie działające harcerki i harcerze (ZHP, ZHR, innych organizacji harcerskich) w wieku od 14 do 25 lat
30 złpozostali uczestnicy

Wpłaty dokonane po 14 lutego 2011 możliwe są WYŁĄCZNIE gotówką w dniu 18 lutego przed rozpoczęciem zawodów w biurze zawodów:

30 złaktywnie działające harcerki i harcerze (ZHP, ZHR, innych organizacji harcerskich) w wieku od 14 do 25 lat
50 złpozostali uczestnicy

Uwaga: Osoby chcące skorzystać z opcji dodatkowych muszą zwiększyć kwotę wpisowego o wartość zamówionych opcji dodatkowych ( np. noclegi w pokojach z łazienkami, posiłki, gadżety) opisane w punkcie 10. Nagrody i Świadczenia

Uwaga, Drużyny, szczepy, które zgłoszą jednorazowo w terminie do 14 lutego 2011  min 6 uczestników otrzymują upust – „jeden zawodnik gratis „ i mają prawo do zapłaty wpisowego za wszystkich razem pomniejszonego o 20 zł. Upust dotyczy wyłącznie aktywnie działających harcerek i harcerzy w wieku od 14 do 25 lat!!!

10. Przebieg zawodów:

Zawody zostaną przeprowadzone w terenie wyznaczonym przez Komendę Zawodów w nocy z 19 na 20 lutego 2011 roku. Zbiórka uczestników 19 lutego 2011 roku o godz.12:00 przed siedzibą Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Poznaniu ul. Św. Marcin 80/82 (C.K. Zamek). Spod Zamku zawodnicy zostaną przewiezieni bezpłatnie autobusami do budynku bazy zawodów.

Plan zawodów:

Sobota
12:00Zbiórka uczestników przed siedzibą Komendy Chorągwi
12:15Apel otwierający zawody
12:30Wyjazd autokarami z Poznania
13:30Przyjazd do bazy zawodów- zakwaterowanie, biuro zawodów – rejestracja, możliwość zwiedzenia wystawy z materiałami historycznymi Nietoperz 1978-2011
14:00W trakcie rejestracji czas na obiad
14:30Dla chętnych szkolenie z terenoznawstwa  + krótki marsz z mapą w terenie
16:00Uroczysty Jubileuszowy  Apel rozpoczynający zawody
16:30Oficjalny kominek, prezentacja historyczna + prezentacja drużyn
18:45Czas na kolację
19:15Odprawa techniczna
20:00Start pierwszych zawodników
21:00Kominek  z gitarą
Niedziela
06:00Zamknięcie tras
08:00Pobudka – mycie, sprzątanie
09:00Śniadanie
09:45Pamiątkowe zdjęcia pokoleniowe: zwycięzcy, komendy Nietoperzy, zdjęcia grupowe wszystkich
10:00Apel zamykający zawody rozdanie pucharów
10:30Gry i zabawy integracyjne
12:00Zamknięcie zawodów – wyjazd uczestników autokarami
13:00Powrót do Poznania

Zawody polegają na samodzielnym pokonaniu wyznaczonej kolejnymi punktami trasy wg przekazanej przez organizatorów mapy. Pobyt na kolejnych punktach (kolejność punktów obowiązkowa) oznaczonych w terenie biało-czerwonymi znacznikami należy potwierdzić w sposób określony przez Komendę Zawodów podczas odprawy technicznej, która odbędzie się w bazie zawodów. Chwilę przed startem zawodnik otrzymują mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, oraz elektroniczny chip do potwierdzania obecności na kolejnych punktach. Zgubienie chipa jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.

Zawodnicy, którzy na trasie lub po powrocie do bazy będą kontaktować się z innymi zawodnikami, którzy nie ukończyli jeszcze biegu mogą zostać zdyskwalifikowani.

Ewentualne protesty oraz zachowania sprzeczne z regulaminem należy zgłaszać Sędziemu Głównemu lub Sędziemu Technicznemu w ciągu 60 minut od chwili zejścia z trasy. Po upływie tego czasu skargi nie będą rozpatrywane!

Ewentualne wcześniejsze zejścia z trasy (bez wszystkich potwierdzeń PK) należy niezwłocznie zgłaszać Sędziemu Głównemu lub Sędziemu Technicznemu.

11. Zwycięzcy:

Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostaną zawodnicy, którzy najszybciej pokonają daną trasę prawidłowo potwierdzając w określonej kolejności wszystkie punkty kontrolne.
Odznakę Nietoperza otrzymają ( wyłącznie w przypadku pokonania danej trasy prawidłowo potwierdzając w określonej kolejności wszystkie punkty kontrolne):

 • zawodnicy trasy pucharowej kategorii męskiej, kobiecej i weteranów, którzy ukończą trasę w przewidzianych dla tych kategorii limitach czasowych
 • wyłącznie zwycięzcy trasy sportowej kategorii męskiej, kobiecej i weteranów, którzy ukończą trasą w przewidzianych dla tych kategorii limitach czasowych
 • zawodnicy trasy jubileuszowej, którzy ukończą trasę w przewidzianym dla tej kategorii limicie czasowym.

Znaczek otrzymają z wyżej wymienionej grupy ci zawodnicy, którzy zaliczą zawody po raz pierwszy w życiu. Zawodnicy, którzy po raz kolejny zaliczą zawody będą mieli prawo do noszenia odpowiedniej podkładki pod znaczkiem Nietoperza (po raz drugi – granatowej, po raz trzeci – zielonej, po raz czwarty – czerwonej).

Tytuł Mistrza i Mistrzyni Chorągwi Wlkp. w Nocnych Biegach na Orientację na rok 2011 otrzymają zwycięzcy tras pucharowych w kategorii kobiecej i męskiej.

12. Nagrody, świadczenia, noclegi:

Organizator zapewnia:

 • przewóz uczestników autokarem z Poznania do bazy zawodów i z powrotem
 • nocleg w warunkach turystycznych na wspólnych salach z dostępem do wspólnej łazienki (każdy uczestnik musi posiadać swoją  karimatę i śpiwór); Uwaga: ilość miejsc noclegowych w bazie zawodów jest ograniczona do ok. 200 osób, w przypadku dużej liczby zgłoszeń ostatni zgłaszający się uczestnicy zakwaterowani mogą być w innym, pobliskim miejscu i będą dowożeni na start i odwiezieni po biegu autokarami; Uwaga: dla drużyn/ szczepów istniej możliwość wykupienia oddzielnych pokoi z własną łazienką –patrz opcje dodatkowe; Uwaga: „weterani” istnieje możliwość wykupienia noclegu w pokojach 2, 3 i 4 osobowych – patrz opcje dodatkowe.
 • Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 2500 zł (tylko w przypadku zgłoszenia dokonanego w terminie do 17 lutego 2011),
 • wrzątek podczas obiadu, kolacji, śniadania
 • ciepłą herbatę po biegu
 • pamiątkową plakietkę
 • możliwość zwiedzenia jubileuszowej wystawy historycznej Nietoperz 1978-2011
 • mapę do biegu wraz z przeźroczystą koszulką
 • elektroniczny chip wypożyczony na czas biegu, zgubienie chipa oznacza dyskwalifikację i karę finansową w wysokości 20 zł
 • Odznakę Nietoperza dla uczestników spełniających kryteria niniejszego regulaminu
 • Zwycięzcy poszczególnych tras (pierwsze trzy miejsca) otrzymają pamiątkowe puchary
 • Wszyscy którzy zaliczą poprawnie trasę otrzymają pamiątkowy jubileuszowy  dyplomy
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe od sponsorów i patronów.

Warunkiem otrzymania miana Mistrza Chorągwi Wielkopolskiej w nocnych BnO, otrzymania plakietek, nagród, dyplomów, pucharów oraz Odznak Nietoperza, jest osobisty udział danej osoby w apelu zamykającym zawody, podczas którego nastąpi ich wręczenie.

Opcje dodatkowe:

 • pożywna zupa w sobotę – 7 zł
 • obiad w sobotę : zupa, drugie danie i sok – 25 zł
 • jubileuszowy gadżet – cena wg informacji na stronie www
 • nocleg w pokoju 2, 3 lub 4 osobowym z łazienką; dla obecnie działających harcerzy (istnieje wyłącznie możliwość wynajęcia tylko całego pokoju)
  – pokój z łazienką 2 osobowy mniejszy (2 łóżka z [pościelą + możliwość 2 karimat) 80 zł
  – pokój z łazienką 2 osobowy większy (2 łóżka z pościelą + możliwość 3 karimat) 100 zł
  – pokój z łazienką 3 osobowy  (3 łóżka z pościelą + możliwość 5 karimat) 150 zł
  – pokój z łazienką 4 osobowy (4 łóżka z pościelą + możliwość 6 karimat) 200zł
  – pokój bez łazienki 3 osobowy (3 łóżka z pościelą + możliwość 3 karimat) 120 zł
  – pokój bez łazienki 4 osobowy (4 łóżka z pościelą + możliwość 3 karimat) 160 zł
 • nocleg w pokoju 2, 3 lub 4 osobowym z łazienką; dla „weteranów” cena 50 zł za łóżko z pościelą ( w miarę możliwości prosimy o dobieranie pełnych składów na dane pokoje gdyż zastrzegamy sobie prawo do kładzenia w jednym pokoju uczestników nie znających siebie nawzajem.
 • nocleg w pokoju  3 lub 4 osobowym bez łazienki; dla „weteranów” cena 40 zł za łóżko z pościelą ( w miarę możliwości prosimy o dobieranie pełnych składów na dane pokoje gdyż zastrzegamy sobie prawo do kładzenia w jednym pokoju uczestników nie znających siebie nawzajem.UWAGA; osoby, drużyny, które chcą zarezerwować pokój prosimy przed dokonaniem wpłaty o kontakt mailowy z sędzią technicznym zawodów  w celu potwierdzenia dostępności danego pokoju.

13. Zasady obowiązujące na terenie zawodów oraz na trasie biegów:

Uczestników podczas trwania zawodów obowiązują przepisy ppoż oraz ochrony przyrody szczególnie w odniesieniu do terenów objętych stałym zakazem wstępu (uprawy leśne do 4m wysokości, powierzchni oznakowanych jako drzewostany nasienne i ostoje zwierzyny) oraz terenów objętych okresowym zakazem wstępu, do których należą powierzchnie aktualnego pozyskania drewna.

W trakcie zawodów uczestników (również „weteranów”) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkich zabronionych prawem używek.

Przekroczenia zasad regulaminu skutkować może wykluczeniem i usunięciem zawodnika z uczestnictwa w imprezie bez zwrotu wpisowego oraz innych poniesionych przez niego opłat.

14. Ustalenia końcowe:

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komendy Zawodów.

21:00

Do tej pory 1 komentarz

Dodaj własny komentarz
 1. bardzo ciekawe, dzieki