. .

XXXVII Nietoperz


2008

Informacje ogólne

Termin: Miejsce: Uczestników:

26/27.04.2008

Pobiedziska
mapa: Promno

30

Organizator: Komenda: Trasy:

HKS HADES

Komendant: phm. Tomasz Woźniak
Z-ca komendanta: Przemysław Murawski
Oboźny: Mateusz Łykowski
Budowniczy tras i Sędzia Główny: pwd. Filip Chmarzyński

pucharowa kobieca (4)
pucharowa męska (14)
sportowa (5)
open (7)

Opis

Bieg zorganizowany został przez członków Harcerskiego Klubu Sportowego HADES. Przygotowano 2 trasy: pucharową (ok. 7km) i sportową (5km).

Limity czasu wynosiły na trasie pucharowej 90 minut. Trasę sportową należało ukończyć w limicie czasowym 60 minut.

Baza zawodów mieściła się w  Szkole Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku.

Chorągiew Wielkopolska ZHP nie zapewniła nam transportu autokarowego, zawodnicy dotarli do bazy zawodów wza pomocą PKP lub transportem własnym.

Ciekawostką biegu był start oddalony o około 1 km od bazy noclegu (parking leśny). Dodatkową atrakcją była meta w innym miejscu niż start (przystanek PKS Promno).

Wyniki

TRASA PUCHAROWA MĘSKA

 

1. Łukasz Grabowski 01:10:30
2. Konrad Rochowski 01:17:00
3. Jędrzej Chraplak 01:36:00
4. Wojciech Niedbała 01:58:10
5. Przemek Górny 03:07:00
6. Andrzej Gładysiak 04:08:08
7. Marcin Grabowski 01:45:00 (brak 1 PK)
8. Maciej Sroczyński 02:40:00 (brak 1 PK, 1 R)
9. Aleksander Dominiczak 02:48:57 (brak 1 PK)
10. Piotr Goszczyński 03:23:09 (brak 1 PK)
11. Marcin Szałata 04:11:28 (brak 2 PK)
12. Michał Roszak 04:21:56 (brak 6 PK)
13. Maciej Nowotarski 04:47:00 (brak 9 PK)
14. Wojciech Gredka 05:30:30 (brak 11 PK)

 

TRASA PUCHAROWA KOBIECA
1. Anna Frąckowiak 02:45:05
2. Magda Skwierczyńska 02:53:07
3. Małgorzata Matysiak 03:14:59
4. Magdalena Chraplak 04:47:28 (brak 3 PK)
TRASA SPORTOWA
1. Jakub Kaczmarski 01:35:00
2. Filip Dajksler 03:26:26
3. Joanna Kolanowska 04:22:30 (brak 6 PK)
4. Dawid Sokółka + Marcin Krzyżaniak 04:46:30 (brak 6 PK)
5. Adam Gładysiak 03:56:00 (brak 7 PK)
TRASA OPEN
1. Mateusz Niedbała 01:17:00
2. Maciej Gramacki 01:37:00 (1 R)
3. Piotr Dopierała 01:50:00 (1 R)
4. Gabriel Bujakiewicz 02:09:17 (1 R)
5. Michał Pawlaczyk 03:33:00
6. Michał Wąsikowski 02:46:40 (brak 1 PK, 2 R)
7. Mirosław Horbaczewski 04:00:20 (brak 1 PK)

 

Mapy: 
Zdjęcia: 

ilość zgłoszeń

27
© XXXVII Nietoperz