Patroni:


Funkcyjni XXXVIII Nietoperza:

phm. Mateusz Łykowski - Komendant
odk. Jakub Reinsch - Sędzia Główny oraz Funkcyjny do spraw sponsorów
sam. Nina Sołowiej - Funkcyjna ds. biura imprezy oraz sponsorów
sam. Zofia Stroińska - Funkcyjna ds. finansowych
wyw. Kacper Skubiszak - Funkcyjny ds. promocji
pwd. Alan Filas - Administrator strony internetowej, Funkcyjny ds. dokumentów
Liczba zgłoszeń:

23